// console.log('GTM loaded'); }); }

Zásady na ochranu soukromí a používání souborů cookies

Vítejte v našich zásadách na ochranu soukromí a používání souborů cookies. Popisují způsob, jakým společnost Bakker International B.V. zpracovává údaje o všech svých zákaznících a návštěvnících online obchodu.

Účelem je na jedné straně umožnit zpracovávání vašich objednávek a na druhé straně Vám také poskytovat další informace o našich výrobcích a službách. Tyto údaje vychází z vašich nákupů z katalogu a/nebo přes webové stránky, nebo ze souborů cookies v online obchodu. Níže také vysvětlujeme, jak můžete uplatňovat svá práva.

Bakker.com je správcem

Správcem je společnost Bakker International B.V., dále označovaná jako „Bakker.com“. Adresa: Meer en Duin 1, 2163 HA Lisse, Nizozemí Zavedli jsme speciální e-mailovou adresu pro dotazy nebo stížnosti týkající se problémů s ochranou soukromí, a to soukromi.cz@bakker.com. Dále se na nás můžete obrátit telefonicky na čísle 491 009 191. Společnost Bakker.com se bude snažit co nejdříve reagovat na vaše dotazy nebo stížnosti. Ve výjimečných případech to může trvat maximálně dva až tři týdny.

Kdy a za jakým účelem zpracovává Bakker.com osobní údaje?

Bakker.com zpracovává osobní údaje na základě tří důvodů uvedených v obecném nařízení na ochranu osobních údajů.

 1. Plnění smlouvy,
 2. oprávněný zájem (společnosti),
 3. nebo na základě vašeho souhlasu.

To může zahrnovat vaše jméno, adresu, PSČ, místo bydliště a podobné informace nutné ke komunikaci. Zahrnuty mohou být i informace o nákupech, vráceném zboží, platbách a osobních zájmech.

1) Na základě plnění smlouvy:

 • Pro poskytování našich služeb a provádění finančního vyrovnání za ně, např. při nákupu našich výrobků a/nebo služeb.
 • Pro plnění našich záručních povinností.
 • Pro reakce na dotazy a/nebo stížnosti týkající se výrobků nebo služeb společnosti Bakker.com a pro řešení a urovnávání jakýchkoliv případně vzniklých sporů. Písemná komunikace může být také využívána pro hodnocení a zlepšování kvality našich služeb a pro účely školení, vedení a hodnocení.
 • Pro kontakt se společností Bakker.com. Telefonem, e-mailem, chatem, přes sociální sítě, kontaktní formuláře, běžné průzkumy, soutěže a (panelové) průzkumy. Nebo když se přihlásíte ke svému účtu online.

2) Na základě oprávněných zájmů a pro podporu každodenních vztahů se zákazníky:

 • Abychom vás mohli informovat o (nových) výrobcích a/nebo službách. To může probíhat prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:
  • Online obchod
  • Katalog
  • Zákaznická podpora
  • Kampaně na sociálních sítích
  • Nebo od poskytovatelů reklam na spotřebitelské zboží. Poskytování informací vychází z preferencí a sdělených osobních zájmů.
  • Vztahy se zákazníky
 • Pro účely (interních) analýz:
  • Zlepšování procesů a uživatelských zkušeností,
  • vývoj výrobků a služeb,
  • průzkum trhu,
  • prevenci podvodů,
  • účely statistického zpracování historických údajů.

3) V některých případech od vás může společnost Bakker.com vyžadovat další informace za účelem řádného poskytování svých služeb. Pokud nejsou tyto informace k dispozici nebo jste je neposkytli, společnost Bakker.com nemusí být schopna řádně poskytovat službu nebo dodat správné výrobky.

Pokud je ke zpracovávání osobních údajů nutný váš souhlas, společnost Bakker.com vás o něj požádá.  Kdykoliv můžete svůj souhlas stáhnout.

E-mail a souhlas

Společnost Bakker.com vás požádá o souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje (newsletteru) Bakker.com na vaši e-mailovou adresu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat pomocí odkazu Odhlásit uvedeném v každém propagačním e-mailu.

Příjemci

Stejně, jako společnost Bakker.com sama zasílá naše speciální nabídky, obdrží Bakker.com občas žádosti od jiných vydavatelů reklam k odesílání informací o speciálních nabídkách. Může jít o události, výstavy, výrobky a/nebo služby v okolí vašeho bydliště. Pokud si to nepřejete, můžete to odmítnout e-mailem na adresu soukromi.cz@bakker.com nebo telefonátem na číslo 491 009 191.

Společnost Bakker.com dále využívá různé třetí strany k dodávání výrobků a poskytování služeb svým jménem. Příkladem mohou být přepravci nebo kurýři.

Zpracování údajů v rámci Evropské unie i mimo ni

Kancelář Bakker.com v Nizozemí zpracovává osobní údaje v rámci Evropské unie.

Část našich administrativních činností je zajišťována subdodavatelsky od společnosti v Tunisku. Tato společnost učinila bezpečnostní opatření a dále společnost Bakker.com uzavřela s touto společností smlouvu č. 2010/87, která je zveřejněna a oficiálně schválena Evropskou unií (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en). Kopie je k nahlédnutí v sídle společnosti Bakker.com

Jak dlouho společnost Bakker.com údaje uchovává?

Společnost Bakker.com neuchovává údaje déle, než je nutné nebo než připouští zákon. Doba, po kterou se uchovávají určité údaje, závisí na povaze údajů a na účelech, pro které se zpracovávají. Zákon stanoví, že maximální doba je 7 let.

Sociální sítě

Společnost Bakker.com je aktivní online a ráda se zapojuje do konverzace se svými zákazníky a návštěvníky webových stránek. Bakker.com je také přítomna na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Pinterest a blogy. Bakker.com s nadšením poskytuje svým zákazníkům praktické informace a odpovídá na příslušné dotazy online. Přitom se může stát, že Bakker.com zaznamená (osobní) údaje, např. když oddělení zákaznické podpory řeší dotaz nebo stížnost. Tyto údaje budou zpracovávány v souladu s těmito zásadami na ochranu soukromí. Bakker.com neodpovídá za obsah jiných uživatelů sociálních sítí ani za způsob, jakým zpracovávají osobní údaje.

Cookies

Bakker.com při nabízení svých služeb používá cookies. Jde o malé textové soubory obsahující údaje, které jsou uloženy buď na pevném disku vašeho počítače, nebo na jiném zařízení nebo v prohlížeči během relace. Bakker.com umisťuje soubory cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek nebo pro poskytnutí požadované služby. V případě, že používáme sledovací cookies určené pro marketingové účely, předem žádáme návštěvníka webu, aby udělil souhlas.

Používání cookies můžete zabránit tím, že je nebudete akceptovat a/nebo odstraníte veškeré cookies, které jsou již případně uloženy. Podrobnější informace k tomuto jsou uvedeny v nápovědě vašeho prohlížeče. Společnost Bakker.com nemůže zaručit správné fungování webových stránek nebo elektronických služeb bez cookies. Je možné, že dojde k omezení některých funkcí, nebo že některé části vůbec nebudou zobrazeny.

Přehled námi umisťovaných cookies:

Nezbytné cookies

Nezbytné cookies mají čistě technickou funkci a zajišťují správné fungování webových stránek.

Kódy

Doba uchování

SecureSessionID-myYKCQEPPAEAAAFRzjhljiVn

Cookiediv – relace

Relace

Relace

 

Analytické cookies

Analytické cookies se používají pro měření. Pomocí těchto anonymních informací jsme schopni optimalizovat naše webové stránky tak, aby mohly být co nejlépe využívány našimi zákazníky.

 • Google Tag Manager

Kódy

Doba uchování

utm_src

utm_med

utm_term

1 měsíc

_dc_gtm_UA-71285226-1

_dc_gtm_UA-71285226-16

Relace

 

 • Google Analytics

Webová analytická služba Google Analytics poskytovaná společností Google Inc. Tyto cookies se používají k měření toho, jak využíváte naše webové stránky (např. oblíbené stránky nebo témata) a to, z jakých webových stánek přicházíte. To nám umožňuje optimalizovat naše webové stránky pro naše zákazníky.

Kódy

Doba uchování

__utma

2 roky

__utmb

Relace

__utmc

6 měsíců

__utmz

20 let

_gat_UA-71285226-16

Relace

_gat_UA-71285226-1

Relace

_ga

4 roky

_gid

1 den

 

 • AB Tasty

Kódy

Doba uchování

ABTastySession

1 den

ABTasty

1 rok a 1 měsíc

 

 • Detekce geografické polohy

Detekce geografické polohy se používá k uložení volby vaší země. Pak nebudete muset tento výběr opakovat při své další případné návštěvě.

Kódy

Doba uchování

BakkerCountrySelection

1 měsíc

CountryGoButton

1 měsíc

 

Sledovací cookies

Sledovací/reklamní cookies, tzv. „konverzní pixely“, se používají na měření míry úspěšnosti našich kampaní. Zaznamenávají vaše chování při procházení internetu tak, aby mohly být upřesněny podle vámi navštívených stránek. Tyto cookies nemohou být zpětně sledovány až k podrobným informacím o zákazníkovi, ale používají se k měření úspěšnosti našich kampaní.

 • Bing Ads

Kódy

Doba uchování

_uetsid

30 minut

MR

6 měsíců

MUID

1 rok

MUIDB

2 roky

 

 • Double Click Floodlight

Kódy

Doba uchování

id, test_cookie, _drt_, p, IDE, DSID

2 roky

 

 

 • Facebook connect

Cookies sítě Facebook se používají  pro informaci, jaké výrobky si prohlížíte. Takto se relevantní výrobky (reklamy) zobrazují při vaší návštěvě Facebooku.

Kódy

Doba uchování

Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs

 12 měsíců


Jaká jsou vaše práva?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud jsou údaje nesprávné, můžete je nechat opravit. Dále máte právo na přenositelnost dat. To znamená, že můžete údaje zpracovávané společností Bakker.com nechat přenést třetí straně na základě souhlasu nebo smlouvy. Přejete si odstranění vašich údajů ze společnosti Bakker.com? To lze provést od okamžiku, kdy již nemáte vůči společnosti Bakker.com žádné (finanční) závazky. Obraťte se na společnost Bakker.com telefonicky na čísle 491 009 191 nebo e-mailem na adrese soukromi.cz@bakker.com.

Změny

Společnost Bakker.com si vyhrazuje právo měnit tyto zásady na ochranu soukromí. Doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali, zda neobsahuje nějaké změny. Pokud společnost Bakker.com učiní významnou změnu ve způsobu zpracovávání osobních údajů, společnost Bakker.com to oznámí na svých webových stránkách a v elektronickém zpravodaji.

Neváhejte se na nás obrátit

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky ohledně těchto zásad na ochranu soukromí, nebo stížnost na zpracování osobních údajů společností Bakker.com, neváhejte se na nás obrátit pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Dále můžete podat stížnost na adrese www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Kontaktní údaje

Bakker International BV
Meer en Duin 1
2163 HA Lisse, Nizozemí
Telefon: 49 100 91 91
E-mail: soukromi.cz@bakker.com

Lisse, 28. 05. 2018

Nákupní košík

×

Product title

1 x 29,95 Kč

Mezisoučet

K pokladně